Catherine De Maeyer is cardioloog en cardiaal revalidatie-arts. Ze duikt meer dan 15 jaar en is sinds 2006 erkend duikarts. Sindsdien is ze in de Eenheid van Hyperbare geneeskunde van het UZA verantwoordelijk voor de opvang en behandeling van duikongevallen. Sinds 2017 is ze voorzitter van de Geneeskundige Commissie Nelos, ze is al verschillende jaren betrokken in de opleiding van duikers en duiker hulpverleners.